page_banner

MASK ROM ကို MCU အက်ကွဲ

H8 / 38020S - 8K H8 / 38021S - 12K H8 / 38022S - 16K H8 / 38023S - 24K
H8 / 38024S - 32K H8 / 38073R - 24K H8 / 38074R - 32K H8 / 38075R - 40K
H8 / 38076R - 48K H8 / 38083R - 24K H8 / 38084R - 32K H8 / 38085R - 40K
H8 / 38086R - 48K H8 / 38098 - 96K H8 / 38099 - 128K H8 / 38347 60K
H8 / 38327 60K H8 / 38324 32K H8 / 38427 60K H8 / 38424 32K
H8 / 38344 32K H8 / 38447 60K H8 / 38444 32K H8 / 38442 -16K
H8 / 38773 - 24K H8 / 38774 - 32K H8 / 38775 - 40K H8 / 38798 - 96K
H8 / 38799 - 128K H8 / 36010 H8 / 36011 12K H8 / 36012 16K
H8 / 36013 24K H8 / 36014 32K H8 / 36022 H8 / 36023 24K
H8 / 36024 32K H8 / 36032 16K H8 / 36033 24K H8 / 36034 32K
H8 / 36035 40K H8 / 36036 48K H8 / 36037 56K H8 / 36047 64K
H8 / 36048 80K H8 / 36049 96K H8 / 36054 32K H8 / 36057 56K
H8 / 36082 H8 / 36083 24K H8 / 36084 32K H8 / 36085 40K
H8 / 36086 48K H8 / 36087 56K H8 / 3652 - 16K H8 / 3653 - 24K
H8 / 3654 - 32K H8 / 3655 - 40K H8 / 3656 - 48K H8 / 3657 - 60K
H8 / 3682 - 16K H8 / 3683 - 24K H8 / 3684 - 32K H8 / 3685 - 40K
H8/3686 - 48K H8 / 3687 - 56K H8 / 3690 H8 / 3691 12K
H8 / 3692 16K H8 / 3693 24K H8 / 3694 32K H8S / 2241 - 32K
H8S / 2242 - 32K H8S / 2243 - 64K H8S / 2244 - 64K H8S / 2245 - 128K
H8S / 2256 - 128K H8S / 2281 - 64K H8S / 2314 - 384K H8S / 2316S - 64K
H8S / 2317S - 128K H8S / 2318 - 256K H8S / 2319 - 512K H8S / 2323 - 32K
H8S / 2327 - 128K H8S / 2328 - 256K H8S / 2338 256K H8S / 2341 - 32K
H8S / 2343 - 64K H8S / 2344 - 96K H8S / 2345 - 128K H8S / 2355 - 128K
H8S / 2357 - 128K H8S / 2365 - 256K H8S / 2365 - 256K H8S / 2375 - 256K
H8S / 2612 128k H8 / 3642 - 16K H8 / 3643 - 24K
M30260M3A- စီးရီး
M30263M3A- စီးရီး
M30280M8- စီးရီး
M30281M8- စီးရီး
M30290M8- စီးရီး
M30291M8- စီးရီး
M30620MCP- စီးရီး
M30622M6P စီးရီး
M30623M8P စီးရီး
M30624MGP- စီးရီး
M30624MHP စီးရီး
M30626MHP- စီးရီး
M30626MJP စီးရီး
M30627MHP စီးရီး
M3062AMCT စီးရီး
M306N5MC-XXXGP
M306N5MCT စီးရီး
M30302MAP- စီးရီး

Crack unlock break IC MCU စာရင်း

8051 mcu ကုဒ်ကိုသော့ဖွင့်;
CPLD အက်ကွဲသော့ဖွင့်;
PCB ကိုယ်ပွား;
Mcu သော့ဖွင့်;
လက်ပ်တော့ပ်စကားဝှက်ကိုသော့ဖွင့်ခြင်း၊
DSP ချစ်ပ်သော့ဖွင့်ခြင်း၊
Microchip MCU အက်ကွဲ;
ATMEL စီးရီး MCU အက်ကွဲ;
Cypress Chip စာဝှက်ဖြည်ခြင်း၊
Freescale IC ကို Crack;
Silicon IC Unlock;
TI IC ကုဒ်ထုတ်ယူမှု၊
NXP Mcu အက်ကြောင်း;
Samsung ကအက်ကွဲကြောင်း၊
Altera IC ကုဒ်ထုတ်ယူမှု၊
Dallas ရှိ MCU Code ထုတ်ယူမှု၊
Holtek IC Crack;
STC MCU IC သော့ဖွင့်ခြင်း၊
SyncMOS MCU အက်ကွဲ;
Winbond IC Attack;
ST MCU ကုဒ်နံပါတ်ထုတ်ယူခြင်း၊